Våra Böcker

forlag1

bildrorb4  © Peter Riestola

tillaggstjanster1

På-gång1

 MINNESTRÅDAR Lennart Didoff, 2015. Lennart didoffs nya bok minnestrådar är en samlingmycket pregnanta skildringar av människor som författarenmött genom ett intensivt och produktivt konstnärsliv. Bildkonstnärensskarpa blick för detaljer följer de ögonblickligaeller återblickande porträtten av människorna och händelsernasom på olika sätt varit avgörande eller betydelsefulla för hansliv och gärning. Det är förstås en tillbakablickande bok, meni någon mening också framåtsyftande. Alla man möter ochverkligen ser bidrar till att vidga horisonten och [...]
 Vad alla behöver veta för att TA ITU MED JOBBSTRESSEN  Kerstin Olofsson, 2015Larmrubrikerna om stress inom olika yrken duggar tätt. Konsekvenserna syns i hälsan, men produktiviteten och arbetets kvalitet påverkas också, både direkt genom t ex dåligt bemötande gentemot kunder av stressade medarbetare, och indirekt genom att dessas effektivitet minskar av stress.   Många arbetsplatser, särskilt inom kommuner och landsting, behöver Ta itu med jobbstressen, som har seglat upp som ett stort arbetsmiljöproblem. Men varför behandlas det så sällan [...]
  Julias resa - Viljan och berget   Lars-Göran Holmgren, 2015    ”Andra världskriget pågår och människorna runt om iEuropa påverkas avsevärt, så och i Sverige.Julia, en ung kvinna i Göteborg, följer krigets härjningaroch effekter i tidningarna och ser hur svårt det är förvanliga människor att klara de vanliga behoven.Då Julias man insjuknar i TBC blir hon tvungen att klarasig ensam med sin nyfödde son. Varje dag är en kamp för attpengarna skall räcka till.    Under mannens år på sjukhuset känner Julia allt starkareatt ho [...]
När skymningen faller Åsa Ekvall, 2015Hur märker man av de första tecknen på demens?En dag i simhallen tappar Gunborg, en äldre, fulltaktiv språklärare, plötsligt orienteringen. Förvirringenvarar bara en kort stund men gör henne orolig ochhon börjar iaktta sig själv. Hon skildrar sitt intellekts och sin kropps nedbrytning ochreflekterar över hur även känslorna, språket och framför alltminnet berörs. Hon ser också hur samhället bemöter degamla. Hennes förmåga att beskriva vad som sker blir medtiden allt sämre. Här berättar en kvinna med vemod hur hon ser p [...]
  Jag Ryter Ulla-Bell Thorin, 2015. Vilken person skulle finnas där när jag bäst behöver kommunicera medpå teckenspråket? På dövskolor, fosterhemmen och i mitt föräldrahem, förutom förskolan för döva, fick jag aldrig utveckla mig vidare med mitt första språk; teckenspråk. Jag har sett och upplevt teckenspråkets och hörapparaternas utveckling och förändringar fram till idag. ”Ett steg fram och två steg bakåt” Hur skulle dövas värld se ut i framtiden? Förhoppningsvis vänligt bemötande, bra attityd och respekt mot döva barn,ungdomar och äldre! De [...]
  intet är för smått i original af Jahn Caminjo, 2015-03-17.   *  Extrem~MAXIMALISTEN                            väljer här att bli MINIMALISTISK!                              Denna gång blir det sålunda endast ett,            &nb [...]
  Råpa Välja [Roupa Velha]Gräddstuvade Kortvaror i Original af Jahn Caminjo, 2014-12-06.  *  "Eftersläntar´n"(efter kl.15) GräddStuvad PyttiPanna på Kåges Hörna i Saluhallen~Göteborg får symbolisera en förhoppningsVis Välsmakande Måltid~ baserad på Go´Beatar från 'Anno Dazumal'. Anrättningen är en diger Rock ´n´ Roll~blandning af Aforismer~MikroReflektioner~MiniEssäer~Essäer~ GöteborgsVitzar, och speglar Väl min Pretentiösa Spretiga Personlighet.(Men jag vill bara väl). Att mitt ursprung är Masthugget i Göteborg vill jag inte dölja ~snara [...]
  Happy Aikido – inspiration & motivation Pia Moberg & Åsa Bergström, 2014.Denna bok är resultatet från ett projekt som undersökte vad som inspirerade och motiverade barn och ungdomar att träna aikido. Vår förhoppning är att boken ska fungera som en inspirationskälla för aikidoklubbar som har barn- och ungdomsträning. Vi kallar vårt koncept Happy Aikido! This book is the result of a project of which the purpose was to find out what inspired and motivated children and youngsters to train in Aikido. Hopefully, it will serve as a source of inspiration for a [...]
Living the dream Björn Ljungquist, 2014.  Living the Dream är den fjärde boken i serien om den svenska bikerklubben  Bloodbrothers MC. Den är synnerligen lättläst och samtidigt så spännande och medryckande att man redan efter några få sidor får problem med att stanna upp i läsandet.Living the Dream ger också en ny dimension av bikerlivet för såväl den vanlige MC åkaren som dem som man ser som de mer hårdföra ryggmärkesklubbar.Ett liv där lojaliteten och broderskapet är ett rättesnöre och det som gäller.Romanen tar också med oss på äventyr på [...]
  Fienden inom mig Stefan Manning, 2014."Jag är en ultralöpare (distanser längre än maraton), som har sprungit 43 ultror och maror och kört 3 Ironman. 2010 fick jag nys om ett ultralopp i Death Valley i USA, som sägs vara ett av världens tuffaste lopp. Att få starta i Badwater Ultramarathon har blivit min stora dröm. Den 11 maj 2012, när jag var igång som bäst med träningen, inträffade katastrofen. Jag fick en aortadissektion där jag var nära att förlora livet och jag tillbringade 35 dagar på sjukhus. Redan på sjukhuset bestämde jag mig för att hålla fast vid [...]