Våra Böcker

forlag1

bildrorb4  © Peter Riestola

tillaggstjanster1

På-gång1

   Tjugofem år med barnkonventionen - Vad säger barnet - Vad vet barnen om att vara urfolk   Majvor "Massa" Eriksson, 2015.Tjugo samebarn har svarat, tolkat med egna ord och bildmaterial enkätfrågor om: (MR) Mänskliga Rättigheter och Barnkonventionen.Gåva till Sveriges barn och alla barn i världen. Faktadel: FN:s konvention om barnets rättigheter. Lagen om nationella minoriteter, språk- skollagen, läroplan m.fl. besluts dokument med givna riktlinjer för barn och unga.    Målsättning: Att bredda och fördjupa kunskapen till vuxn [...]
 Min pappa är en sjörövare Carina Andersson, 2015ANJA ÄR EN LITEN FLICKA SOM FÖDDES 1937 på en liten vacker ö i Finska viken. Hennes far och mor är vänliga människor och de tar hand om sina barn och andra behövande. Hennes far har svårt att hålla sig på rätt sida om lagen och gäckar både polisen och kustbevakningen. Andra världskriget bryter ut och den lilla flickan står öga mot öga med kriget och får på nära håll uppleva hotet från både tyskarna och ryssarna. Familjen tvingas fly och deras flicka skickas iväg till grannlandet i väster. [...]
   EL SISTEMA Svensk kulturskola i förändring, 2015Malin Clausson, Lisa Thanner  Venezuelas världsberömda statliga musikskola El Sistema firar 40 år samtidigt som landet skakas av finans- och regeringskris, med att genomföra en miljon konserter inom loppet av fyra februariveckor 2015. 65 länder i världen har hittills tagit efter systemet som enligt en av dess fixstjärnor, maestro Gustavo Dudamel, producerar bättre medborgare: ”Det som krävs för att lära dig att spela i orkester, hård övning, discplin, att fungera i samspel med andra, de [...]
  MÄSTARNAS TID Svenrobert Lundquist 2015 KONSTSKATTER I GOTLÄNDSKA KYRKOR26 triumfkrucifix finns på Gotland. De saknas både i Frankrike och England.Även om helgonbilder av trä har försvunnit, kastats ellerhamnat i museer finns ett stort antal kvar i våra kyrkor.Väggmåleriet är trots övermålningar och omfattanderestaureringar imponerande.Praktfulla sviter av glasmåleri finns i flera kyrkor.Krucifix från 1100-1400-talen är rikt företrädda i de Gotländska kyrkorna. Denna bilderbok med korta och belysande texter är ofrånkomlig för de som har det ring [...]
 MINNESTRÅDAR Lennart Didoff, 2015. Lennart didoffs nya bok minnestrådar är en samlingmycket pregnanta skildringar av människor som författarenmött genom ett intensivt och produktivt konstnärsliv. Bildkonstnärensskarpa blick för detaljer följer de ögonblickligaeller återblickande porträtten av människorna och händelsernasom på olika sätt varit avgörande eller betydelsefulla för hansliv och gärning. Det är förstås en tillbakablickande bok, meni någon mening också framåtsyftande. Alla man möter ochverkligen ser bidrar till att vidga horisonten och [...]
 Vad alla behöver veta för att TA ITU MED JOBBSTRESSEN  Kerstin Olofsson, 2015Larmrubrikerna om stress inom olika yrken duggar tätt. Konsekvenserna syns i hälsan, men produktiviteten och arbetets kvalitet påverkas också, både direkt genom t ex dåligt bemötande gentemot kunder av stressade medarbetare, och indirekt genom att dessas effektivitet minskar av stress.   Många arbetsplatser, särskilt inom kommuner och landsting, behöver Ta itu med jobbstressen, som har seglat upp som ett stort arbetsmiljöproblem. Men varför behandlas det så sällan [...]
  Julias resa - Viljan och berget   Lars-Göran Holmgren, 2015    ”Andra världskriget pågår och människorna runt om iEuropa påverkas avsevärt, så och i Sverige.Julia, en ung kvinna i Göteborg, följer krigets härjningaroch effekter i tidningarna och ser hur svårt det är förvanliga människor att klara de vanliga behoven.Då Julias man insjuknar i TBC blir hon tvungen att klarasig ensam med sin nyfödde son. Varje dag är en kamp för attpengarna skall räcka till.    Under mannens år på sjukhuset känner Julia allt starkareatt ho [...]
  intet är för smått i original af Jahn Caminjo, 2015-03-17.   *  Extrem~MAXIMALISTEN                            väljer här att bli MINIMALISTISK!                              Denna gång blir det sålunda endast ett,            &nb [...]
Living the dream Björn Ljungquist, 2014.  Living the Dream är den fjärde boken i serien om den svenska bikerklubben  Bloodbrothers MC. Den är synnerligen lättläst och samtidigt så spännande och medryckande att man redan efter några få sidor får problem med att stanna upp i läsandet.Living the Dream ger också en ny dimension av bikerlivet för såväl den vanlige MC åkaren som dem som man ser som de mer hårdföra ryggmärkesklubbar.Ett liv där lojaliteten och broderskapet är ett rättesnöre och det som gäller.Romanen tar också med oss på äventyr på [...]
     UNDERHOG ~ med Hög Svansföring Jahn Caminjo, 2014-09-25.   *  Olá! Trodde ni att jag fått Skrivkramp, eftersomdet inte kommit någon ny bok på närmare två år? Lugn ~ jag har laddat upp för fler böcker ~ för närvarande ligger det sju nya titlar i pipeline~~~och fler lär det bli...Jag har  p.g.a./Tack Vare! en Kraftfull "Utbrändhet"/Vidbrändhet ~ blivit drabbad av  "KreativitetsEufori"~~ vilken far fram över Hjärnan som "HawaiiVågor av  Dopamin~~~med BlåSvarta Synkoperade KamToppar"!! (C~amin~jo~~menVisst...!!)Den Positi [...]